Descartes

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

Programma cursusjaar 2019-2020

  

KvK-nummer 55514057


De stichting heeft als doel belangstelling op te wekken voor, dan wel kennis bij te
brengen op het terrein van het wijsgerig denken, op academisch niveau.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van
cursussen, lezingen en andere bijeenkomsten, met de mogelijkheid tot het voeren
van discussie. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor het bijwonen van de
bijeenkomsten van de stichting.

De stichting heeft sinds 1 januari 2017 de ANBI-status.

 

Ere-voorzitter Harry Willemsen is op vrijdag 8 november 2019 overleden.
(zie onder "Nieuws" punt VI) 


 

Zie onder "nieuws"
1.  Blog van prof. dr. Dirk De Schutter.
2.  Maand van de Filosofie 2020
3.  Het lezingenprogramma 2019-2020 van de Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage
4.  Filosofie-Tijdschrift (vanaf juli 2017 onder deze nieuwe naam voortgezet).
5.  Lezingen AG Eindhoven/Filosofiecafé Van Piere/bericht "Eindhoven in Dialoog"
  

 
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 22 januari 2020

Deze website wordt bijgehouden door Peter de Wind
Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven