Descartes

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

Programma cursusjaar 2018-2019

  

KvK-nummer 55514057


De stichting heeft als doel belangstelling op te wekken voor, dan wel kennis bij te
brengen op het terrein van het wijsgerig denken, op academisch niveau.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van
cursussen, lezingen en andere bijeenkomsten, met de mogelijkheid tot het voeren
van discussie. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor het bijwonen van de
bijeenkomsten van de stichting.

De stichting heeft sinds 1 januari 2017 de ANBI-status.

 


OPGAVE VIA HET DIGITALE INSCHRIJFFORMULIER IS MOGELIJK!!!

(zie onder "Cursusaanbod")

 

Zie onder "nieuws"
1.  Blog van prof. dr. Dirk De Schutter.
2.  Winnaar Socrates wisselbeker 2016 prof. dr. René ten Bos (Radboud Universiteit Nijmegen) is
     Denker des Vaderlands      .
3.  Het lezingenprogramma 2018-2019 van de Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage
4.  Filosofie-Tijdschrift (vanaf juli 2017 onder deze nieuwe naam voortgezet).
5.  Lezingen Filosofiecafé Van Piere 

 

 
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 14 maart 2019

Deze website wordt bijgehouden door Peter de Wind
Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven