Descartes

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

Programma cursusjaar 2016-2017

  

KvK-nummer 55514057


De stichting heeft als doel belangstelling op te wekken voor, dan wel kennis bij te
brengen op het terrein van het wijsgerig denken, op academisch niveau.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van
cursussen, lezingen en andere bijeenkomsten, met de mogelijkheid tot het voeren
van discussie. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor het bijwonen van de
bijeenkomsten van de stichting.
 

 

Inschrijfformulier 2017-2018
Het digitale inschrijfformulier 2017-2018 (onder "Cursusaanbod"): naar verwachting kan men zich in juli aanmelden voor thema's in het nieuwe cursusjaar.

 
 

Zie onder "nieuws": 
1.  Blog van prof. dr. Dirk De Schutter.
2.  Winnaar Socrates wisselbeker 2016 prof. dr. René ten Bos (Radboud Universiteit Nijmegen) is nu
     Denker des Vaderlands      .
3.  Het lezingenprogramma 2016 - 2017 van de Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage
4.  Tijdschrift Filosofie.
5.  Wijsgerige lezingen of discussies in Eindhoven

 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 25 april 2017

Deze website wordt bijgehouden door Peter de Wind
secretaris/penningmeester van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven