Spinoza

 

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

Programma cursusjaar 2020-2021

Administratie

 

 

De Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven staat vanaf 18 juni 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven: KvK-nummer: 55514057
Fiscaal nummer (of RSIN): 8517.46.202

Algemeen:
Op dinsdag 5 januari 2021 van het academisch studiejaar 2020-2021 hopen we het 88e levensjaar van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven te openen met een eerste lezing van prof. dr. Koo van der Wal van het thema getiteld Van milieu-ethiek naar natuurfilosofie
De laatste avond van het reguliere cursusprogramma 2020-2021 vindt plaats op dinsdagavond 30 maart 2021.
Het cursusprogramma bevat in verband met de grote onzekerheid rondom het coronavirus in het beste geval slechts 12 avonden geheel afhankelijk van het al dan niet onder controle hebben van het coronavirus. 
Alle lezingen in het cursusjaar 2020-2021 worden gehouden in het gebouw van de Fontys Hogescholen, ds. Th. Fliednerstraat 2, 5631 BN Eindhoven.


Kosten:
De prijzen voor het komende cursusjaar (2020-2021) zijn globaal genomen als volgt (de betalende cursisten 2019-2020 krijgen een apart bericht over hun individuele situatie):

Kosten:    Administratiekosten WKE:                                                       5,00 euro
               
Thema 01 t/m 06 (inclusief administratiekosten)                     77,00 euro (6,00 per avond) 
                Studenten per avond (op vertoon van studentenkaart):          nu niet van toepassing        


Vanwege de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus geldt dit jaar niet dat leerlingen uit het middelbaar onderwijs de lezingen van ons reguliere programma (thema 01 t/m 06) gratis kunnen volgen! Wel kunnen ze zich aanmelden voor een gratis podcast die van elke lezing wordt gemaakt.  

Voor wie:
Alle programma-onderdelen zijn in principe voor iedereen toegankelijk.
Voor studenten en docenten van de Fontyshogeschool ds. Th. Fliednerstraat zijn in een normale situatie alle lezingen gratis! Dit cursusjaar 2020-2021 stellen we de studenten en docenten in de gelegenheid gratis gebruik te maken van de podcast.


Administratiekosten:
Iedereen die de administratiekosten ad € 5,00 in het cursusjaar 2019-2020  heeft betaald, ontvangt automatisch per post in de maand oktober 2020 of later het programmaboekje  en bij voorkomende gelegenheden ander informatie-materiaal. Indien het e-mailadres bij de secretaris bekend is, wordt eenieder in een vroeg stadium ingelicht over het volledige programma van het volgende jaar. Er wordt met een e-mailbericht verwezen naar de uitgebreide informatie op onze dan geactualiseerde website. Tegelijkertijd kan de voorzitter bij voorkomende gelegenheden inlichtingen doorgeven over lezingen, symposia, etc. door middel van een bijlage bij een (e-mail)bericht. Bovendien worden diegenen, die de onkostenvergoeding hebben betaald en/of zich hebben ingeschreven op een bepaald thema van de WKE, altijd ingelicht indien de spreker door ziekte of om andere redenen onverhoopt verhinderd mocht zijn.

Bij betaling van de administratiekosten kan men rekenen op de volgende voordelen:

1. automatisch ontvangen van het programmaboekje in het nieuwe cursusjaar

2. men ontvangt bericht (bij voorkeur per e-mail; telefonisch wanneer een cursist geen e-mail bezit) van verhindering bij het onverhoeds uitvallen van een lezing, ook als men zich verder niet voor een thema heeft ingeschreven
3. men ontvangt van de secretaris of voorzitter digitaal informatiemateriaal als een inleider van een thema zijn of haar tekst aan bezoekers van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven heeft vrijgegeven
4. geregeld wordt men op de hoogte gehouden van cursussen, lezingen, symposia, etc. elders in de gemeente Eindhoven of in de nabije omgeving
5. in de maanden mei tot en met augustus worden de bezitters van een e-mailadres geregeld op de hoogte gehouden van de voortgang van het cursusprogramma in het nieuwe cursusjaar.


Inschrijfformulier 2020-2021 is gereed
   Aanmelding voor het cursusjaar 2020-2021 kan geschieden vanaf heden alleen via de website met behulp van het digitale inschrijfformulier onder "Cursusaanbod". Het definitieve programma is sinds de maand oktober 2020 bekend. Aanmelding wordt door middel van een aparte e-mail bevestigd.
Administratie: p.a. drs. P.IJ. de Wind, Tramstraat 46, 5611 CR Eindhoven.
                      tel: 0031 (0)40 - 296 0809. Gsm: 0031 (0)642 619 257.
                      e-mail: p.wind49@upcmail.nl

Betaling:
Gelieve geen cursusgeld over te boeken vóór 5 januari 2021.  

Bankgegevens

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven te Eindhoven:

ING :
 
Vanuit Nederland:           Op rekening  NL66INGB0001189022

Vanuit het Buitenland:     BIC:   INGBNL2A
                                        IBAN:  NL66INGB0001189022