Spinoza

 

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

Programma cursusjaar 2022-2023

Administratie

 

 

De Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven staat vanaf 18 juni 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven: KvK-nummer: 55514057
Fiscaal nummer (of RSIN): 8517.46.202

Algemeen:
Op dinsdag 1 november 2022 van het academisch studiejaar 2022-2023 hopen we het 90e levensjaar van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven te openen met een eerste lezing van prof. dr. Evert van der Zweerde over Toekomst(en van (de) democratie
De laatste avond van het reguliere cursusprogramma 2022-2023 vindt plaats op dinsdagavond 4 april 2023.
Het cursusprogramma bevat 20 avonden. 
Alle lezingen van 2022-2023 worden gehouden in het gebouw van de Fontys Hogescholen, ds. Th. Fliednerstraat 2, 5631 BN Eindhoven. 


Kosten:
De prijzen voor het komende cursusjaar (2022-2023) zijn globaal genomen als volgt :

Kosten:    Administratiekosten WKE:                                                           5,00 euro
               
Thema 01 t/m 10 (inclusief administratiekosten)                     125,00 euro 
                 
Kosten lezingen per avond                                                         7,50 euro
                 Studenten per avond (op vertoon van studentenkaart):             5,00 euro       Voor wie:
Alle programma-onderdelen zijn in principe voor iedereen toegankelijk.
Voor studenten en docenten van de Fontyshogeschool ds. Th. Fliednerstraat zijn alle lezingen gratis! 


Administratiekosten:
Iedereen die de administratiekosten ad € 5,00 in het cursusjaar 2021-2022 heeft betaald, ontvangt automatisch per post in de maand september of oktober 2022 het programmaboekje en bij voorkomende gelegenheden ander informatie-materiaal. Indien het e-mailadres bekend is, wordt eenieder in een vroeg stadium ingelicht over het volledige programma van het volgende jaar. Er wordt met een e-mailbericht verwezen naar de uitgebreide informatie op onze dan geactualiseerde website. Tegelijkertijd kan de voorzitter bij voorkomende gelegenheden inlichtingen doorgeven over lezingen, symposia, etc. door middel van een bijlage bij een (e-mail)bericht. Bovendien worden diegenen, die de onkostenvergoeding hebben betaald en/of zich hebben ingeschreven op een bepaald thema van de WKE, altijd ingelicht indien de spreker door ziekte of om andere redenen onverhoopt verhinderd mocht zijn.

Bij betaling van de administratiekosten kan men rekenen op de volgende voordelen:

1. automatisch ontvangen van het programmaboekje in het nieuwe cursusjaar

2. men ontvangt bericht (bij voorkeur per e-mail; telefonisch wanneer een cursist geen e-mail bezit) van verhindering bij het onverhoeds uitvallen van een lezing, ook als men zich verder niet voor een thema heeft ingeschreven
3. men ontvangt van de secretaris of voorzitter digitaal informatiemateriaal als een inleider van een thema zijn of haar tekst aan bezoekers van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven heeft vrijgegeven
4. geregeld wordt men op de hoogte gehouden van cursussen, lezingen, symposia, etc. elders in de gemeente Eindhoven of in de nabije omgeving
5. in de maanden mei tot en met augustus worden de bezitters van een e-mailadres geregeld op de hoogte gehouden van de voortgang van het cursusprogramma in het nieuwe cursusjaar.


Inschrijfformulier 2022-2023 is gereed

Administratie: p.a. drs. P.IJ. de Wind, Tramstraat 46, 5611 CR Eindhoven.
                      tel: 0031 (0)40 - 296 0809. Gsm: 0031 (0)642 619 257.
                      e-mail: p.wind49@upcmail.nl

Betaling: dringend verzoek om na 1 augustus 2022 pas te betalen.

Bankgegevens

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven te Eindhoven:

ING :
 
Vanuit Nederland:           Op rekening  NL66INGB0001189022

Vanuit het Buitenland:     BIC:   INGBNL2A
                                        IBAN:  NL66INGB0001189022