Spinoza

 

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

Programma cursusjaar 2018-2019

Administratie

 

 

De Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven staat vanaf 18 juni 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven: KvK-nummer: 55514057
Fiscaal nummer (of RSIN): 8517.46.202

Algemeen:
Met de opening op zaterdag 3 november van het academisch studiejaar 2018-2019 wordt het 86e levensjaar van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven ingeluid met een symposium getiteld Het uitzonderlijke in de filosofie. Locatie: Conferentiecentrum Eindhoven Glorieuxpark, Geldropseweg 168a, 5613 LN Eindhoven. Tijd: 17.00 - 21.30 uur. 
De eerste avond van het reguliere cursusprogramma 2018-2019 vindt plaats op dinsdagavond 6 november 2018 en de laatste avond van dit cursusjaar is op dinsdag 16 april 2019.
Het reguliere cursusjaar bestaat uit 20 avonden.
Met uitzondering van het symposium worden alle cursusavonden gehouden in de collegezaal van de Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven.


Kosten:
De prijzen voor het komende cursusjaar (2018-2019) zijn gewijzigd!

Kosten:  thema 00 Symposium 20,00 euro 
              125,00 euro bij intekening op thema 01 t/m 11 (inclusief administratiekosten!)
 
De thema's 04 en 05 bestaan uit één avond.
                Administratiekosten
WKE:                                                       5,00 euro
                Thema 00 (Symposium)                                                         
20,00 euro
                Thema 01 t/m 11 (inclusief administratiekosten)                    125,00 euro
                Studenten per avond (op vertoon van studentenkaart):           5,00 euro       


Leerlingen uit het middelbaar onderwijs zijn tijdens het reguliere programma (thema 01 t/m 11) gratis welkom! 

Voor wie:
Alle programma-onderdelen zijn voor iedereen toegankelijk.


Administratiekosten:
Iedereen die de administratiekosten ad € 5,00 in het cursusjaar 2017-2018 heeft betaald, ontvangt automatisch per post in de maand augustus of september 2018 het programmaboekje  en bij voorkomende gelegenheden ander informatie-materiaal. Indien het e-mailadres bij de secretaris bekend is, wordt eenieder in een vroeg stadium ingelicht over het volledige programma van het volgende jaar. Er wordt met een e-mailbericht verwezen naar de uitgebreide informatie op onze dan geactualiseerde website. Tegelijkertijd kan de secretaris (of voorzitter) bij voorkomende gelegenheden  inlichtingen doorgeven over lezingen, symposia, etc. door middel van een bijlage bij een (e-mail)bericht. Bovendien worden diegenen, die de onkostenvergoeding hebben betaald en/of zich hebben ingeschreven op een bepaald thema van de WKE, altijd ingelicht indien de spreker door ziekte of om andere redenen onverhoopt verhinderd mocht zijn.

Bij betaling van de administratiekosten kan men rekenen op de volgende voordelen:

1. automatisch ontvangen van het programmaboekje in het nieuwe cursusjaar

2. men ontvangt bericht (bij voorkeur per e-mail; telefonisch wanneer een cursist geen e-mail bezit) van verhindering bij het onverhoeds uitvallen van een lezing, ook als men zich verder niet voor een thema heeft ingeschreven
3. men ontvangt van de secretaris of voorzitter digitaal informatiemateriaal als een inleider van een thema zijn of haar tekst aan bezoekers van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven heeft vrijgegeven
4. geregeld wordt men op de hoogte gehouden van cursussen, lezingen, symposia, etc. elders in de gemeente Eindhoven of in de nabije omgeving
5. in de maanden juni tot en met augustus worden de bezitters van een e-mailadres geregeld op de hoogte gehouden van de voortgang van het cursusprogramma in het nieuwe cursusjaar.


Inschrijfformulier 2018-2019: is nog niet functioneel!
   Aanmelding voor het cursusjaar 2018-2019 kan via de website met behulp van het digitale inschrijfformulier onder "Cursusaanbod". Aanmelding wordt door middel van een aparte e-mail bevestigd.
Administratie: p.a. drs. P.IJ. de Wind, Tramstraat 46, 5611 CR Eindhoven.
                      tel: 0031 (0)40 - 296 0809. Gsm: 0031 (0)642 619 257.
                      e-mail: p.wind49@upcmail.nl

Betaling:
Betaling van het cursusgeld graag met vermelding van themanummers op rekening van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven te Eindhoven:

 
 
ING :
 
Vanuit Nederland:            Op rekening  NL66INGB0001189022

Vanuit het Buitenland:      BIC:   INGBNL2A
                                        IBAN:  NL66INGB0001189022