Spinoza

 

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

Programma cursusjaar 2017-2018

Administratie

 

 

De Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven staat vanaf 18 juni 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven: KvK-nummer: 55514057
Fiscaal nummer (of RSIN): 8517.46.202

Algemeen:
Met de opening op 31 oktober van het academisch studiejaar 2017-2018 wordt het 85e levensjaar van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven ingeluid. De laatste avond van dit cursusjaar vindt plaats op dinsdag 27 maart 2018. Dit cursusjaar bestaat uit 17 avonden.
In het cursusjaar 2017-2018 worden de eerste én de laatste avond gehouden in collegezaal 101,  Rachelsmolen 1, 5612 AM Eindhoven.
Alle andere cursusavonden worden gehouden in de collegezaal van de Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven.


Kosten:
De prijzen voor het komende cursusjaar (2017-2018) blijven ongewijzigd en zijn als volgt:
Kosten:  100,00 euro bij intekening op alle thema's (inclusief administratiekosten!)
 
Ook kan er per thema (15,00 euro) of per avond (7,50) worden betaald.
Alleen thema 01 bestaat uit één avond.
                Administratiekosten
WKE:                                                        5, 00 euro
                Alle thema's  (inclusief administratiekosten)                            100,00 euro
                Studenten per avond (op vertoon van studentenkaart):          5,00 euro       

Indien men zich voor de hele cursus inschrijft en in één keer het bedrag ad € 100,00 overmaakt bedraagt de korting bijna 25%.

Leerlingen uit het middelbaar onderwijs zijn gratis welkom! 

Voor wie:
Alle programma-onderdelen zijn voor iedereen toegankelijk.

 

Administratiekosten:
Iedereen die de administratiekosten ad € 5,00 in het cursusjaar 2016-2017 heeft betaald, ontvangt automatisch per post in de maand augustus of september 2017 het programmaboekje  cursusjaar 2017 - 2018 en bij voorkomende gelegenheden ander informatie-materiaal. Indien het e-mailadres bij de secretaris bekend is, wordt eenieder in een vroeg stadium ingelicht over het volledige programma van het volgende jaar. Er wordt met een e-mailbericht verwezen naar de uitgebreide informatie op onze dan geactualiseerde website. Tegelijkertijd kan de secretaris bij voorkomende gelegenheden  inlichtingen doorgeven over lezingen, symposia, etc. door middel van een bijlage bij een (e-mail)bericht. Bovendien worden diegenen, die de onkostenvergoeding hebben betaald en/of zich hebben ingeschreven op een bepaald thema van de WKE, altijd ingelicht indien de spreker door ziekte of om andere redenen onverhoopt verhinderd mocht zijn.

Bij betaling van de administratiekosten kan men rekenen op de volgende voordelen:

1. automatisch ontvangen van het programmaboekje in het nieuwe cursusjaar

2. men ontvangt bericht (bij voorkeur per e-mail; telefonisch wanneer een cursist geen e-mail bezit) van verhindering bij het onverhoeds uitvallen van een lezing, ook als men zich verder niet voor een thema heeft ingeschreven
3. men ontvangt van de secretaris digitaal informatiemateriaal als een inleider van een thema zijn of haar tekst aan bezoekers van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven heeft vrijgegeven
4. geregeld wordt men op de hoogte gehouden van cursussen, lezingen, symposia, etc. elders in de gemeente Eindhoven of in de nabije omgeving
5. in de maanden juni tot en met augustus worden de bezitters van een e-mailadres geregeld op de hoogte gehouden van de voortgang van het cursusprogramma in het nieuwe cursusjaar.


Inschrijfformulier 2018-2019: is nog niet functioneel!
   Aanmelding voor het cursusjaar 2017-2018 kan via de website met behulp van het digitale inschrijfformulier onder "Cursusaanbod". Een aparte e-mail van de secretaris bevestigt nog eens uw aanmelding.
Administratie: drs. P.IJ. de Wind, Tramstraat 46, 5611 CR Eindhoven.
                      tel: 0031 (0)40 - 296 0809. Gsm: 0031 (0)642 619 257.
                      e-mail: p.wind49@upcmail.nl

Betaling:
Betaling van het cursusgeld graag met vermelding van themanummers op rekening van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven te Eindhoven:

 
 
ING :
 
Vanuit Nederland:            Op rekening  NL66INGB0001189022

Vanuit het Buitenland:      BIC:     INGBNL2A
                                        IBAN:  NL66INGB0001189022