Michel Montaigne

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

2017 - 2018

Links naar relevante webpagina's 

Spinozaweb
In november 2016 is een bijzonder interessante website over Spinoza opgezet. De website bevat een overzicht van het leven en werken van Spinoza geplaatst binnen de politieke en filosofische ontwikkelingen en een zoekprogramma naar de werken van Spinoza.
Piet Steenbakkers, befaamd Nederlands onderzoeker van Spinoza's werken, heeft in samenweking met anderen deze website geïmplementeerd en vorm gegeven.

Blog van prof. dr. Dirk De Schutter
Een interssante blog waarop onder andere een video kan worden bekeken van een interview door Ger Groot met de auteur van het boek Het catastrofale.

Edmund Husserl- Stichting 
De Edmund Husserl-Stichting, opgericht in 1992 te Amsterdam, biedt een podium voor meningsvorming over actuele vraagstukken op de brede terreinen van maatschappij, cultuur en levensbeschouwing.

Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage
Deze vereniging is opgericht op 21 februari 1907 en is thans bezig met haar 109e jaarjang.
Het cursusjaar 2017-2018 wordt van 17 oktober 2017 tot en met 8 mei 2018 op de 3e dinsdag van iedere maand (behoudens de lezing op 8 mei 2018) een lezing georganiseerd over een filosofisch en maatschappelijk onderwerp.

Internationale School voor Wijsbegeerte
Hierop biedt de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden haar Voorjaarsprogramma 2017 aan. Ook hebt u op deze site de mogelijkheid om het gratis ISVW Tijdschrift [i-tijdschrift] te downloaden.

Centre Erasme
Het Centre Erasme, gelegen in het zuiden van Frankrijk (Gard/Provence) biedt filosofievakanties voor 'belangstellenden' en 'gevorderden'.
Aan de oevers van de Rhône in Saint Etienne des Sorts, kunt u 7 dagen geestelijk bijtanken. Ervaren docenten begeleiden u bij de verdieping in een actueel thema.

Boekhandel Van Piere
Telefonisch bestellen: 040 - 249 2002; contact per e-mail: eindhoven@vanpiere-eindhoven.nl

Uitgeverij Damon
Uitgeverij Damon te Budel geeft veel wijsgerige boeken uit die online kunnen worden besteld.

Uitgeverij Garant
Het tijdschrift Filosofie, een publicatie van de Stichting Informatie Filosofie, wordt sinds 1 januari 2010 uitgegeven door Garant-Uitgevers N.V. (Antwerpen/Apeldoorn). Zie voor de folder van het tijdschrift,
voor aanmelding online abonnement op het tijdschrift Filosofie of voor online bestellen van losse nummers op de volgende link van uitgeverij Garant.
Verder geeft deze uitgever tal van boeken en tijdschriften uit op het gebied van lager, middelbaar en hoger onderwijs.
Zo ook het Woordenboek Filosofie onder redactie van Harry Willemsen & Peter de Wind. Zie hier voor meer informatie over deze, in 2015 verschenen, geheel herziene uitgave.

Filosofie oost-west
In Utrecht vinden regelmatig cursussen plaats over de comparatieve filosofie. U kunt op de website terecht voor nadere informatie over de programma's van de 'Filosofie Oost-West'.

School voor Comparatieve Filosofie
Op deze website van de School voor Comparatieve Filosofie te Antwerpen kunt u terecht voor alle informatie over cursussen die in Antwerpen worden georganiseerd.

Filosofie Magazine
Een tijdschrift - 12 nummers per jaar - dat een breed scala aan filosofische bijdragen biedt aan een wijsgerig geïnteresseerd publiek. Een zeer toegankelijk filosofisch tijdschrift (25e jaargang in 2016).

Academisch Genootschap Eindhoven
Het Academisch Genootschap Eindhoven biedt ieder jaar een filosofieprogramma aan. Klik op de link om het programma van het cursusjaar 2016 - 2017 te raadplegen.


HOVO Brabant Seniorenacademie
Van kunstgeschiedenis tot filosofie, van natuurwetenschappen tot psychologie: voor een intellectuele uitdaging kunt u terecht bij HOVO Brabant

Filosofisch maatwerk
Website met programma cursussen en de mogelijkheid van een privé-consult op filosofisch gebied bij mevr. drs. Godelieve ten Kortenaar te Waalre. Men kan er terecht voor persoonlijke begeleiding, cursussen en workshops.
Er wordt gewerkt rondom verlies, verandering en zingeving. Programma' s over deze onderwerpen worden door haar ontwikkeld voor scholen, instellingen en bedrijven.
Godelieve ten Kortenaar is filosofe, verliesbegeleider en ervaringsdeskundige.

Maand van de Filosofie
[Zie ook onder Nieuws nr. II] De maand april 2017 staat de Filosofie weer midden in de belangstelling met allerlei activiteiten over het thema Rust. Het essay van de Maand van de Filosofie wordt dit jaar geschreven door Joke Hermsen. De titel van het essay luidt: Melancholie in tijden van onrust. Medio april wordt de Socratesbeker uitgereikt aan de auteur van het meest urgente
, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar – in dit geval dus 2016 – is verschenen.
Zie verder onder de bovenstaande link -deze zal pas in de loop van de maand februari worden geactualiseerd- de vrijwel dagelijkse activiteiten in Nederlandse en Vlaamse steden. Het thema van 2008 was De Stad, in 2009 Verzoening, in 2010 Vrijheid, in 2011 Het echte leven, in 2012 De Ziel, in 2013 Schuld en boete, in 2014 Zie de mens - Hij bestaat niet meer, in 2015 over Ongelijkheid en in 2016 luidde de titel Over de grens. Zie verder hierboven de link naar "Maand van de Filosofie".

Collegereeks over rechtvaardigheid van Michael Sandel 
Sinds enige tijd zijn de colleges van Michael Sandel, politiek filosoof aan de Harvard University, online te raadplegen. De colleges hebben als titel: "wat is in een bepaalde situatie juist handelen?" .

Het Zoekend Hert

Gratis te downloaden filosofieboeken
1.De dissertatie van prof. dr. Marli Huijer met als titel De kunst gewoon te leven, aids en de bestaansesthetiek van Foucault (218 pp.) kan als pdf worden gedownload.

2.  De Engelse vertaling van het boek van M. Merleau-Ponty: Phenomenology of Perception (1962) kan worden gedownload van https://archive.org/details/phenomenologyofp00merl en ga naar PDF links in het kader.

3. Zie voor een Engelse vertaling van Karl Löwiths boek over filosofie van de geschiedenis met als titel Meaning in History:
https://vk.com/doc118663853_228412359?hash=d7444e4151a94c6357&dl=a31f3bdb0389df6b12

Pdf-bestand boek van Karl Löwith, The meaning in history.

 

4. Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung

Viktor Frankl, Man's search for meaning.