Michel Montaigne

 

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

2022 - 2023

Links naar relevante webpagina's

 

Spinozaweb
In november 2016 is een interessante website over Spinoza opgezet. De website bevat een overzicht van het leven en werken van Spinoza geplaatst binnen de politieke en filosofische ontwikkelingen en een zoekprogramma naar de werken van Spinoza.
Piet Steenbakkers, befaamd Nederlands onderzoeker van Spinoza's werken, heeft in samenweking met anderen deze website geïmplementeerd en vorm gegeven.

Blog van prof. dr. Dirk De Schutter
Een blog waarop onder andere een video kan worden bekeken van een interview door Ger Groot met de auteur van het boek Het catastrofale.

Edmund Husserl- Stichting 
De Edmund Husserl-Stichting, opgericht in 1992 te Amsterdam, biedt een podium voor meningsvorming over actuele vraagstukken op de brede terreinen van maatschappij, cultuur en levensbeschouwing.

Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage
Deze vereniging is opgericht op 21 februari 1907 en is thans bezig met haar 113e jaargang.
Het cursusjaar 2019-2020 wordt van 15 oktober 2019 tot en met 12 mei 2020 op de 2e of 3e dinsdag van iedere maand een lezing georganiseerd over een filosofisch en maatschappelijk onderwerp.

Internationale School voor Wijsbegeerte
Hierop biedt de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden haar Programma september 2019-augustus 2020 aan. Ook hebt u op deze site de mogelijkheid om het gratis ISVW Tijdschrift [i-tijdschrift] te downloaden.

Centre Erasme
Het Centre Erasme biedt filosofievakanties op verschillende locaties in Frankrijk, België en Nederland voor 'belangstellenden' en 'gevorderden'.
Ervaren docenten begeleiden u bij de verdieping in een actueel thema.

Boekhandel Van Piere
Telefonisch bestellen: 040 - 249 2002; contact per e-mail: eindhoven@vanpiere-eindhoven.nl

Uitgeverij Damon
Uitgeverij Damon te Budel geeft veel wijsgerige boeken uit die online kunnen worden besteld.

Uitgeverij gompel&svacina
Het Filosofie-Tijdschrift wordt sinds 1 januari 2019 uitgegeven door Gompel&Svacina
(Oud-Turnhout/'s-Hertogenbosch). Zie voor de folder van het tijdschrift, voor aanmelding online abonnement op "Filosofie-Tijdschrift" of voor online bestellen van losse nummers de volgende link van Filosofie-Tijdschrift.

Woordenboek Filosofie
Een geheel herziene uitgave, waaraan door meer dan 100 auteurs werd meegewerkt, is in 2015 verschenen onder redactie van Harry Willemsen & Peter de Wind. 

Filosofie oost-west
In Utrecht vinden regelmatig cursussen plaats over de comparatieve filosofie. U kunt op de website terecht voor nadere informatie over de programma's van de 'Filosofie Oost-West'.

School voor Comparatieve Filosofie
Op deze website van de School voor Comparatieve Filosofie te Antwerpen kunt u terecht voor alle informatie over cursussen die in Antwerpen worden georganiseerd.

Filosofie Magazine
Een tijdschrift - 12 nummers per jaar - dat een breed scala aan filosofische bijdragen biedt aan een wijsgerig geïnteresseerd publiek. Een zeer toegankelijk filosofisch tijdschrift (28e jaargang in 2019).

Academisch Genootschap Eindhoven
Jaarlijks vanaf september gaat een aantal groepen van start die ieder een actueel wijsgerig thema uitdiept.
Verspreid over het cursusjaar worden voorts drie lezingen georganiseerd. Informatie hierover kunt u vinden via de link: https://ag-eindhoven.nl/fillez  

HOVO Brabant Seniorenacademie
Van kunstgeschiedenis tot filosofie, van natuurwetenschappen tot psychologie: voor een intellectuele uitdaging kunt u terecht bij HOVO Brabant

Filosofisch maatwerk
Website met programma cursussen en de mogelijkheid van een privé-consult op filosofisch gebied bij mevr. drs. Godelieve ten Kortenaar te Waalre. Men kan er terecht voor persoonlijke begeleiding, cursussen en workshops.
Er wordt gewerkt rondom verlies, verandering en zingeving. Programma' s over deze onderwerpen worden door haar ontwikkeld voor scholen, instellingen en bedrijven.
Godelieve ten Kortenaar is filosofe, verliesbegeleider en ervaringsdeskundige.

Maand van de Filosofie
Voor meer actuele gegevens ga naar: https://www.maandvandefilosofie.nl
Zie ter plekke ook de longlist van publicaties voor de Socratesbeker 2022.


Collegereeks over rechtvaardigheid van Michael Sandel 
Sinds enige tijd zijn de colleges van Michael Sandel, politiek filosoof aan de Harvard University, online te raadplegen. De colleges hebben als titel: "wat is in een bepaalde situatie juist handelen?" .

Het Zoekend Hert

Gratis te downloaden filosofieboeken