Michel Montaigne

 

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

2018 - 2019

Links naar relevante webpagina's

  

Spinozaweb
In november 2016 is een bijzonder interessante website over Spinoza opgezet. De website bevat een overzicht van het leven en werken van Spinoza geplaatst binnen de politieke en filosofische ontwikkelingen en een zoekprogramma naar de werken van Spinoza.
Piet Steenbakkers, befaamd Nederlands onderzoeker van Spinoza's werken, heeft in samenweking met anderen deze website geïmplementeerd en vorm gegeven.

Blog van prof. dr. Dirk De Schutter
Een interssante blog waarop onder andere een video kan worden bekeken van een interview door Ger Groot met de auteur van het boek Het catastrofale.

Edmund Husserl- Stichting 
De Edmund Husserl-Stichting, opgericht in 1992 te Amsterdam, biedt een podium voor meningsvorming over actuele vraagstukken op de brede terreinen van maatschappij, cultuur en levensbeschouwing.

Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage
Deze vereniging is opgericht op 21 februari 1907 en is thans bezig met haar 112e jaarjang.
Het cursusjaar 2018-2019 wordt van 16 oktober 2018 tot en met 14 mei 2019 op de 2e of 3e dinsdag van iedere maand een lezing georganiseerd over een filosofisch en maatschappelijk onderwerp.

Internationale School voor Wijsbegeerte
Hierop biedt de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden haar Najaarsprogramma 2018 aan. Ook hebt u op deze site de mogelijkheid om het gratis ISVW Tijdschrift [i-tijdschrift] te downloaden.

Centre Erasme
Het Centre Erasme, gelegen in het zuiden van Frankrijk (Gard/Provence) biedt filosofievakanties voor 'belangstellenden' en 'gevorderden'.
Aan de oevers van de Rhône in Saint Etienne des Sorts, kunt u 7 dagen geestelijk bijtanken. Ervaren docenten begeleiden u bij de verdieping in een actueel thema.

Boekhandel Van Piere
Telefonisch bestellen: 040 - 249 2002; contact per e-mail: eindhoven@vanpiere-eindhoven.nl

Uitgeverij Damon
Uitgeverij Damon te Budel geeft veel wijsgerige boeken uit die online kunnen worden besteld.

Uitgeverij Garant
Het Filosofie-Tijdschrift wordt sinds 1 januari 2010 uitgegeven door Garant-Uitgevers N.V. (Antwerpen/Apeldoorn). Zie voor de folder van het tijdschrift, voor aanmelding online abonnement op "Filosofie-Tijdschrift" of voor online bestellen van losse nummers op de volgende link van uitgeverij Garant.
Verder geeft deze uitgever tal van boeken en tijdschriften uit op het gebied van lager, middelbaar en hoger onderwijs.
Zo ook het Woordenboek Filosofie onder redactie van Harry Willemsen & Peter de Wind. Zie hier voor meer informatie over deze, in 2015 verschenen, geheel herziene uitgave.

Filosofie oost-west
In Utrecht vinden regelmatig cursussen plaats over de comparatieve filosofie. U kunt op de website terecht voor nadere informatie over de programma's van de 'Filosofie Oost-West'.

School voor Comparatieve Filosofie
Op deze website van de School voor Comparatieve Filosofie te Antwerpen kunt u terecht voor alle informatie over cursussen die in Antwerpen worden georganiseerd.

Filosofie Magazine
Een tijdschrift - 12 nummers per jaar - dat een breed scala aan filosofische bijdragen biedt aan een wijsgerig geïnteresseerd publiek. Een zeer toegankelijk filosofisch tijdschrift (27e jaargang in 2018).

Academisch Genootschap Eindhoven
Het Academisch Genootschap Eindhoven biedt ieder jaar een filosofieprogramma aan. Klik op de link om het programma van het cursusjaar 2018 - 2019 te raadplegen.
Verspreid over het cursusjaar worden drie lezingen georganiseerd. Informatie hierover kunt u vinden via de link: https://ag-eindhoven.nl/fillez  

HOVO Brabant Seniorenacademie
Van kunstgeschiedenis tot filosofie, van natuurwetenschappen tot psychologie: voor een intellectuele uitdaging kunt u terecht bij HOVO Brabant

Filosofisch maatwerk
Website met programma cursussen en de mogelijkheid van een privé-consult op filosofisch gebied bij mevr. drs. Godelieve ten Kortenaar te Waalre. Men kan er terecht voor persoonlijke begeleiding, cursussen en workshops.
Er wordt gewerkt rondom verlies, verandering en zingeving. Programma' s over deze onderwerpen worden door haar ontwikkeld voor scholen, instellingen en bedrijven.
Godelieve ten Kortenaar is filosofe, verliesbegeleider en ervaringsdeskundige.

Maand van de Filosofie
De maand april 2018 stond de Filosofie weer midden in de belangstelling met allerlei activiteiten over het thema De verbeelding aan de macht. Het essay van de Maand van de Filosofie werd dit jaar geschreven door Femke Halsema. De titel van het essay luidt: Macht en verbeelding. Medio april is de Socratesbeker uitgereikt aan Kees Vuyk voor zijn boek over Oude en Nieuwe ongelijkheid
dat in 2017 is verschenen.
Het thema van 2008 was De Stad, in 2009 Verzoening, in 2010 Vrijheid, in 2011 Het echte leven, in 2012 De Ziel, in 2013 Schuld en boete, in 2014 Zie de mens - Hij bestaat niet meer, in 2015 over Ongelijkheid, in 2016 luidde de titel Over de grens en in 2017 het thema over Rust. Zie verder hierboven de link naar "Maand van de Filosofie".

Collegereeks over rechtvaardigheid van Michael Sandel 
Sinds enige tijd zijn de colleges van Michael Sandel, politiek filosoof aan de Harvard University, online te raadplegen. De colleges hebben als titel: "wat is in een bepaalde situatie juist handelen?" .

Het Zoekend Hert

Gratis te downloaden filosofieboeken