Immanuel Kant

 

Op deze pagina worden vanaf het jaar van de oprichting van de stichtingsvorm van de WKE de jaarverslagen en financiële jaarrekeningen gezet. Op het hieronder geplaatste document kunt u klikken om de verslagen te lezen.
In afwijking van de gebruikelijke kalenderjaren hanteert de WKE het cursusjaar dat loopt vanaf 1 augustus ieder jaar tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
Alleen het eerste cursusjaar loopt van 15 juni 2012 (de oprichting van de stichting) tot en met 31 juli 2013.

Jaarverslag 2012-2013                    Jaarrekening 2012-2013
Jaarverslag 2013-2014                    Jaarrekening 2013-2014
Jaarverslag 2014-2015                    Jaarrekening 2014-2015
Jaarverslag 2015-2016                    Jaarrekening 2015-2016
Jaarverslag 2016-2017                    Jaarrekening 2016-2017 (ondertekend)