Immanuel Kant

 

Op deze pagina worden vanaf het jaar van de oprichting van de stichtingsvorm van de WKE de jaarverslagen en financiële jaarrekeningen gezet. Op het hieronder geplaatste document kunt u klikken om de beide verslagen van het afgelopen cursusjaar te lezen.
In afwijking van de gebruikelijke kalenderjaren hanteert de WKE het cursusjaar dat loopt vanaf 1 augustus ieder jaar tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
  


Jaarverslag 2021-2022                   Jaarrekening 2021-2022 (ondertekend)

Podcasts thema 09A:
1. MONO-034.mp3 Download
2. MONO-035.mp3 Download

Podcasts thema 9B:
1. MONO-036.mp3 Download
2. MONO-037.mp3 Download