Immanuel Kant

 

Op deze pagina worden vanaf het jaar van de oprichting van de stichtingsvorm van de WKE de jaarverslagen en financiële jaarrekeningen gezet. Op het hieronder geplaatste document kunt u klikken om de beide verslagen van het afgelopen cursusjaar te lezen.
In afwijking van de gebruikelijke kalenderjaren hanteert de WKE het cursusjaar dat loopt vanaf 1 augustus ieder jaar tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
  


Jaarverslag 2020-2021                   Jaarrekening 2020-2021 (ondertekend)
 

Lezingen thema 05
Lezing 1
Lezing 2
Lezing 3
Lezing 4

 

Lezingen thema 06.                       
Lezing 1:  Biografie Enrique Dussel
Lezing 2:  Bevrijdingsfilosofie: ontstaan en ethische visie
Lezing 3:  Bevrijdingsfilosofie: ethiek en politiek                                     
Lezing 4:  Bevrijdingsfilosofie: politiek en economie. 
                 Powerpoint als geheugensteun bij lezing 4