Plato

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

2017 - 2018


Nieuwsberichten


 

CURSUSPROGRAMMA 2017-2018 WKE
De avonden van thema 01 en thema 09b vinden plaats in collegezaal 101 van Fontys Hogescholen, Rachelsmolen 1 (gebouw R1), 5612 MA Eindhoven.
De overige avonden vinden plaats in de collegezaal van Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven.


Cursusjaar 2017-2018: aanvullende teksten:

Thema 01: Ciano Aydin, Identiteit als opgave. Over techniek, zelfvorming en idealen (pdf-bestand)

Thema 02: Pieter Lemmens en Yuk Hui, Peter Sloterdijk en Bernard Stiegler over het Antropoceen als Antropologisch Keerpunt (pdf-bestand)


I. Prof. dr. Dirk De Schutter: blog.

II. Prof. dr. René ten Bos, winnaar van de Socrateswisselbeker 2016, is per 1 maart 2017 benoemd tot Denker des Vaderlands. De benoeming geldt tot 1 maart 2019.
.

III. Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage 
Het lezingenprogramma 2016 - 2017 kan op de onderstaande website worden geraadpleegd. De programma's van de afgelopen jaren kunt u op onderstaande website lezen.
Secretaris: mw. drs. J.A. Kok, Frankenstraat 25, 2582 SE Den Haag
Tel.: 070 - 355 1614, e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com
Voor meer informatie: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl
Ook in pdf-opmaak kan het programma 2017-2018 worden gelezen.


IV.  Filosofie-Tijdschrift
In een aantal gevallen worden lezingen voor onze kring als artikel afgedrukt in dit tijdschrift dat vanaf juli 2017 wordt uitgegeven onder de nieuwe naam Filosofie-Tijdschrift. Ook wordt in een enkel geval een lezing gegeven tegen de achtergrond van een artikel dat in dit tweemaandelijks tijdschrift is gepubliceerd (uitgeverij Garant, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen of Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn). Zie de link "Uitgeverij Garant" onder 'Interessante links'.

V. Lezingen/cursusprogramma's in Eindhoven

Toneelvoorstelling over Theodor Adorno op woensdag 20 december 2017 in NatLab.

Op woensdag 20 december speelt OT Rotterdam in Natlab Eindhoven een muziektheatervoorstelling over Theodor Adorno. Denker, maatschappijkritisch socioloog/filosoof, componist.
Onder de titel ‘Als we Theodor met rust laten komt alles goed’ heeft de meermaals gelauwerde regisseur Mirjam Koen een toneelstuk geschreven en geregisseerd waarin Adorno centraal staat. De ondertitel luidt: over een filosoof in botsing met de tijdgeest.

Voor meer informatie: 1. de tekst behorend bij de voorstelling in het NatLab
                                   2. inleiding op de voorstelling door filosoof Jelle Baan.