Plato

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

2019 - 2020


Nieuwsberichten


 

I. Prof. dr. Dirk De Schutter: blog.


II. Eind maart 2019 is drs. Daan Roovers benoemd tot Denker des Vaderlands.
    De benoeming geldt tot eind maart 2021.
    Winnaar Socrates Wisselbeker 2019 is het boek "Het goede leven en de vrije markt. Een
    cultuurfilosofische analyse
" geschreven door Jelle van Baardewijk, Govert Buijs en Ad Verbrugge.
    Dit boek is het eindexamenonderwerp filosofie voor het VWO van 2020 t/m 2023 en is gerelateerd
    aan het domein Ethiek.
 

III. Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage 
Het lezingenprogramma 2019 - 2020 kan op de onderstaande website worden geraadpleegd. De programma's van de afgelopen jaren kunt u op onderstaande website lezen.
Secretaris: mw. drs. J.A. Kok, Carnegielaan 62, 2517 KH Den Haag
Tel.: 06 - 186 77 885, e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com
Voor meer informatie: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl
Voor het programma 2019-2020 zie: http://www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl/programma-seizoen-oktober-2019-mei-2020/


IV.  Filosofie-Tijdschrift
In een aantal gevallen worden lezingen voor onze kring als artikel afgedrukt in dit tijdschrift dat vanaf juli 2017 wordt uitgegeven onder de nieuwe naam Filosofie-Tijdschrift. Ook wordt in een enkel geval een lezing gegeven tegen de achtergrond van een artikel dat in dit tweemaandelijks tijdschrift is gepubliceerd (vanaf 1 januari 2019: uitgeverij Gompel & Svacina, 2018 Antwerpen). 


V. Lezingen etc. in Eindhoven en omgeving

1. Drie  cursussen in de periode 2019-2020 bij Boekhandel Van Piere.
Zie de bijgaande
folder.
2. Filosofiecafé Van Piere organiseert op zondag 29 september a.s. een lezing van Edith Brugmans over haar boek Weg van de enkeling. Aanvang: 14.00 uur. Aanmelding: info@vanpiere.nl
Zie voor meer informatie: uitnodiging.
3. Vanaf maandag 23 september tot en met 16 december 2019 geeft Ingeborg van den Bold een cursus van 6 middagen (3 uur) over het hoofdwerk van Hannah Arendt De menselijke conditie.
Voor meer informatie over en opgave voor deze cursus: http://www.boldfilosofischepraktijk.nl/de-menselijke-conditie-hannah-arendt/


VI. Brief HUMAN, zie:
bericht.


VII. Foto van oorkonde: erevoorzitter WKE Harry Willemsen.