Plato

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

2017 - 2018


Nieuwsberichten


 

CURSUSPROGRAMMA 2017-2018 WKE
De avonden van thema 01 en thema 09b vinden plaats in collegezaal 101 van Fontys Hogescholen, Rachelsmolen 1 (gebouw R1), 5612 MA Eindhoven.
De overige avonden vinden plaats in de collegezaal van Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven.

Leesstof bij thema 8 van prof. dr. Heleen Pott over Emoties:
artikel van Matthew Ratcliffe over William James in pdf-opmaak
.

I. Prof. dr. Dirk De Schutter: blog.

II. Prof. dr. René ten Bos, winnaar van de Socrateswisselbeker 2016, is per 1 maart 2017 benoemd tot Denker des Vaderlands. De benoeming geldt tot 1 maart 2019.
.

III. Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage 
Het lezingenprogramma 2016 - 2017 kan op de onderstaande website worden geraadpleegd. De programma's van de afgelopen jaren kunt u op onderstaande website lezen.
Secretaris: mw. drs. J.A. Kok, Frankenstraat 25, 2582 SE Den Haag
Tel.: 070 - 355 1614, e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com
Voor meer informatie: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl
Ook in pdf-opmaak kan het programma 2017-2018 worden gelezen.


IV.  Filosofie-Tijdschrift
In een aantal gevallen worden lezingen voor onze kring als artikel afgedrukt in dit tijdschrift dat vanaf juli 2017 wordt uitgegeven onder de nieuwe naam Filosofie-Tijdschrift. Ook wordt in een enkel geval een lezing gegeven tegen de achtergrond van een artikel dat in dit tweemaandelijks tijdschrift is gepubliceerd (uitgeverij Garant, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen of Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn). Zie de link "Uitgeverij Garant" onder 'Interessante links'.

V. Lezingen/cursusprogramma's in Eindhoven

Filosofie Café Van Piere organiseert de volgende lezingen:

1. Zondag 15 april: Alfred Denker, Onderweg in zijn en tijd.

Meer informatie: zie persbericht.

 
2. Zondag 6 mei: Dirk De Schutter en Remi Peeters, Het waagstuk van de politiek door Hannah Arendt
3. Zondag 30 september: Paul van Tongeren: Willen sterven, over autonomie en het voltooide leven.

De lezingen beginnen om 14.00 uur.
Gelieve vooraf aan te melden via: info@vanpiere.nl