Plato

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

2019 - 2020


Nieuwsberichten


 

I. Prof. dr. Dirk De Schutter: blog.


II. Eind maart 2019 is drs. Daan Roovers benoemd tot Denker des Vaderlands.
    De benoeming geldt tot eind maart 2021.
    Winnaar Socrates Wisselbeker 2019 is het boek "Het goede leven en de vrije markt. Een
    cultuurfilosofische analyse
" geschreven door Jelle van Baardewijk, Govert Buijs en Ad Verbrugge.
    Dit boek is het eindexamenonderwerp filosofie voor het VWO van 2020 t/m 2023 en is gerelateerd
    aan het domein Ethiek.
 

III. Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage 
Het lezingenprogramma 2019 - 2020 kan op de onderstaande website worden geraadpleegd. De programma's van de afgelopen jaren kunt u op onderstaande website lezen.
Secretaris: mw. drs. J.A. Kok, Carnegielaan 62, 2517 KH Den Haag
Tel.: 06 - 186 77 885, e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com
Voor meer informatie: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl
Voor het programma 2019-2020 zie: http://www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl/programma-seizoen-oktober-2019-mei-2020/


IV.  Filosofie-Tijdschrift
In een aantal gevallen worden lezingen voor onze kring als artikel afgedrukt in dit tijdschrift dat vanaf juli 2017 wordt uitgegeven onder de nieuwe naam Filosofie-Tijdschrift. Ook wordt in een enkel geval een lezing gegeven tegen de achtergrond van een artikel dat in dit tweemaandelijks tijdschrift is gepubliceerd (vanaf 1 januari 2019: uitgeverij Gompel & Svacina, 2018 Antwerpen). 


V. Lezingen etc. in Eindhoven en omgeving

1. Op donderdagavond 31 oktober a.s. geeft dr. Pieter Lemmens een lezing met als titel: 
"Bernard Stiegler. In de Greep van de Techniek".
Voor meer informatie zie: de uitnodiging
Begin van de lezing: 20 uur.
Plaats: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven.
Aanmelding lezing via de website van het AG, www.ag-eindhoven.nl 

2. Op 1 november a.s. vindt de jaarlijkse Eindhovense Dag van de Dialoog plaats. Deze dag is ingevoerd als reactie op de aanslagen in New York van 11 september 2001. 
In plaats van het debat worden in diverse steden van Nederland dialogen gehouden om mensen met elkaar te verbinden. 
Voor meer informatie over deelname en opgave zie de link: 
https://eindhovenindialoog.nl/2019/09/04/dag-van-dialoogplekken-1-nov-a-s/

 

VI. Foto oorkonde: erevoorzitter WKE Harry Willemsen.