Plato

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

2017 - 2018


Nieuwsberichten


 

CURSUSPROGRAMMA 2017-2018 WKE
De avonden van thema 01 en thema 09b vinden plaats in collegezaal 101 van Fontys Hogescholen, Rachelsmolen 1, 5612 MA Eindhoven.
De overige avonden vinden plaats in de collegezaal van Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven.


Cursusjaar 2017-2018: aanvullende teksten:

Thema 01: Ciano Aydin, Identiteit als opgave. Over techniek, zelfvorming en idealen. (pdf-bestand)
                  Interview met Peter-Paul Verbeek in NRC-Handelsblad 7 oktober 2017:
                   Wij hebben geen klauwen en dus hebben we 'n iPhone.

Thema 02: Pieter Lemmens en Yuk Hui, Peter Sloterdijk en Bernard Stiegler over het Antropoceen als Antropologisch Keerpunt (pdf-bestand)


I. Prof. dr. Dirk De Schutter: blog.

II. Prof. dr. René ten Bos, winnaar van de Socrateswisselbeker 2016, is per 1 maart 2017 benoemd tot Denker des Vaderlands. De benoeming geldt tot 1 maart 2019.
.

III. Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage 
Het lezingenprogramma 2016 - 2017 kan op de onderstaande website worden geraadpleegd. De programma's van de afgelopen jaren kunt u op onderstaande website lezen.
Secretaris: mw. drs. J.A. Kok, Frankenstraat 25, 2582 SE Den Haag
Tel.: 070 - 355 1614, e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com
Voor meer informatie: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl
Ook in pdf-opmaak kan het programma 2017-2018 worden gelezen.


IV.  Filosofie-Tijdschrift
In een aantal gevallen worden lezingen voor onze kring als artikel afgedrukt in dit tijdschrift dat vanaf juli 2017 wordt uitgegeven onder de nieuwe naam Filosofie-Tijdschrift. Ook wordt in een enkel geval een lezing gegeven tegen de achtergrond van een artikel dat in dit tweemaandelijks tijdschrift is gepubliceerd (uitgeverij Garant, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen of Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn). Zie de link "Uitgeverij Garant" onder 'Interessante links'.

V. Lezingen/cursusprogramma's in Eindhoven

Op maandagavond 23 oktober start onder leiding van Charles Vergeer een studieclub met als onderwerp het vertaalde boek van Oswald Spengler De ondergang van het Avondland dat op 10 oktober a.s. verschijnt.
Data bijeenkomsten: 23 oktober, 20 november, 22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei en 18 juni.
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Locatie: Boekhandel van Piere, Nieuwe Emmasingel te Eindhoven.
Zie voor meer informatie: flyer of de volgende link.