Plato

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

2017 - 2018


Nieuwsberichten


 

CURSUSPROGRAMMA 2017-2018 WKE
De avonden van thema 01 en thema 09b vinden plaats in collegezaal 101 van Fontys Hogescholen, Rachelsmolen 1, 5612 AM Eindhoven.
De overige avonden vinden plaats in de collegezaal van Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven.

Prof. dr. Ulrich Libbrecht 10 juli 1928-15 mei 2017.
Op maandag 15 mei 2017 is op 88-jarige leeftijd overleden Ulrich Libbrecht, stichter van de School voor Comparatieve Filosofie in Antwerpen (1989) en van de Filosofie Oost-West in Utrecht (1995).
Hij heeft vele lezingen gegeven en heeft ook voor onze kring een aantal keren lezingen verzorgd met als thema de Comparatieve Filosofie.

Ulrich Libbrecht was een autoriteit in de oosterse en comparatieve filosofie. Hij studeerde sinologie in Gent, promoveerde in 1972 cum laude aan de Universiteit Leiden en werd datzelfde jaar hoogleraar in Leuven met als opdracht sinologische studies, Chinese filosofie en Boeddhologie.
Voor meer informatie: www.ulrichlibbrecht.com of LIBBRECHTgenootschap Vzw: http://libbrechtgenootschap.org
 


Cursusjaar 2017-2018: tekst bij thema 02:

Pieter Lemmens en Yuk Hui, Peter Sloterdijk en Bernard Stiegler over het Antropoceen als Antropologisch Keerpunt (pdf-bestand)


I. Prof. dr. Dirk De Schutter: blog.

II. Prof. dr. René ten Bos, winnaar van de Socrateswisselbeker 2016, is per 1 maart 2017 benoemd tot Denker des Vaderlands. De benoeming geldt tot 1 maart 2019.
.

III. Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage 
Het lezingenprogramma 2016 - 2017 kan op de onderstaande website worden geraadpleegd. De programma's van de afgelopen jaren kunt u op onderstaande website lezen.
Secretaris: mw. drs. J.A. Kok, Frankenstraat 25, 2582 SE Den Haag
Tel.: 070 - 355 1614, e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com
Voor meer informatie: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl
Ook in pdf-opmaak kan het programma 2016-2017 worden gelezen.


IV.  Folder tijdschrift Filosofie
In een aantal gevallen worden lezingen voor onze kring als artikel afgedrukt in dit tijdschrift. Ook wordt in een enkel geval een lezing gegeven tegen de achtergrond van een artikel dat in dit tweemaandelijks tijdschrift is gepubliceerd (uitgeverij Garant, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen of Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn). Zie de link "Uitgeverij Garant" onder 'Interessante links'.

V. Lezingen/cursusprogramma's in Eindhoven

Het Academisch Genootschap organiseert in het cursusjaar 2017 - 2018 een programma filosofie waarbij men een keuze kan maken uit 7 wijsgerige onderwerpen.
Zie voor meer informatie over de onderwerpen en de wijze van aanmelding de folder in pdf-opmaak.