Plato

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

2018 - 2019


Nieuwsberichten


 

Tekst bij lezing thema 03 A: "Hegel, Schelling, Hölderlin, (?), Een ethiek … (1797)", vertaald door prof. dr. Paul Cruysberghs.


Tekst thema 09 (prof, dr. Klasien Horstman) in pdf-bestand.


I. Prof. dr. Dirk De Schutter: blog.

II. Prof. dr. René ten Bos, winnaar van de Socrateswisselbeker 2016, is per 1 maart 2017 benoemd tot Denker des Vaderlands. De benoeming geldt tot 1 maart 2019.
.

III. Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage 
Het lezingenprogramma 2018 - 2019 kan op de onderstaande website worden geraadpleegd. De programma's van de afgelopen jaren kunt u op onderstaande website lezen.
Secretaris: mw. drs. J.A. Kok, Carnegielaan 62, 2517 KH Den Haag
Tel.: 06 - 186 77 885, e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com
Voor meer informatie: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl
Voor het programma 2018-2019 zie: http://www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl/programma-oktober-2018-tm-mei-2019/ 


IV.  Filosofie-Tijdschrift
In een aantal gevallen worden lezingen voor onze kring als artikel afgedrukt in dit tijdschrift dat vanaf juli 2017 wordt uitgegeven onder de nieuwe naam Filosofie-Tijdschrift. Ook wordt in een enkel geval een lezing gegeven tegen de achtergrond van een artikel dat in dit tweemaandelijks tijdschrift is gepubliceerd (vanaf 1 januari 2019: uitgeverij Gompel & Svacina, 2018 Antwerpen). 


V. Lezingen in Eindhoven en omgeving

Op zaterdagmiddag 23 februari 2019 wordt in het het filmfestival DOCfeed een film over filosoof Walter Benjamin gedraaid met als titel: "13, a ludodrama about Walter Benjamin". 
Voor meer informatie zie de bijgaande tekst (flyer).


VI. Foto van oorkonde: erevoorzitter WKE Harry Willemsen.