Plato

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

2018 - 2019


Nieuwsberichten


 

Tekst thema 09 (prof, dr. Klasien Horstman) in pdf-bestand.


I. Prof. dr. Dirk De Schutter: blog.

II. Prof. dr. René ten Bos, winnaar van de Socrateswisselbeker 2016, is per 1 maart 2017 benoemd tot Denker des Vaderlands. De benoeming geldt tot 1 maart 2019.
.

III. Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage 
Het lezingenprogramma 2017 - 2018 kan op de onderstaande website worden geraadpleegd. De programma's van de afgelopen jaren kunt u op onderstaande website lezen.
Secretaris: mw. drs. J.A. Kok, Frankenstraat 25, 2582 SE Den Haag
Tel.: 070 - 355 1614, e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com
Voor meer informatie: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl
Voor het programma 2018-2019 zie: http://www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl/programma-oktober-2018-tm-mei-2019/ 

 

IV.  Filosofie-Tijdschrift
In een aantal gevallen worden lezingen voor onze kring als artikel afgedrukt in dit tijdschrift dat vanaf juli 2017 wordt uitgegeven onder de nieuwe naam Filosofie-Tijdschrift. Ook wordt in een enkel geval een lezing gegeven tegen de achtergrond van een artikel dat in dit tweemaandelijks tijdschrift is gepubliceerd (uitgeverij Garant, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen of Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn). Zie de link "Uitgeverij Garant" onder 'Interessante links'.


V. Lezingen/cursusprogramma's in Eindhoven


1. Filosofie Café Van Piere organiseert de volgende cursussen c.q. lezingen:

 

  • Studieclub onder leiding van Charles Vergeer – Paulus, kijken in uw lezend gezicht
    Voor meer informatie over de inhoud en praktische zaken: https://bit.ly/2ux13O7

 

  • Studieclub onder leiding van Dirk de Schutter – De menselijke conditie door Hannah Arendt
    Voor meer informatie over de inhoud en praktische zaken: https://bit.ly/2LmNI4y

 

 

2. Zondag 9 september 2018: Toon Horsten, De pater en de filosoof - De redding van het Husserl-
                                                                      archief.


3. Zondag 30 september: Paul van Tongeren: Willen sterven, over autonomie en het voltooide leven.

De lezingen(punt 2 en 3) beginnen elke keer om 14.00 uur.
Gelieve vooraf aan te melden via: info@vanpiere.nl 


4. Vanaf maandag 24 september 2018 organiseert filosofe Ingeborg van den Bold een cursus, waarin het boek van Heidegger Zijn en Tijd (in de vertaling van Mark Wildschut) wordt uitgediept.
Zie voor meer informatie de link naar haar webblog
Maximaal aantal deelnemers: 5 personen.
Locatie: Eindhoven (precieze locatie wordt later bekend gemaakt). 


VI. Foto van
oorkonde: erevoorzitter WKE Harry Willemsen.