Plato

 

Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven

2019 - 2020


Nieuwsberichten


 

I. Prof. dr. Dirk De Schutter: blog.


II. Eind maart 2019 is drs. Daan Roovers benoemd tot Denker des Vaderlands.
    De benoeming geldt tot eind maart 2021.
    Winnaar Socrates Wisselbeker 2019 is het boek "Het goede leven en de vrije markt. Een
    cultuurfilosofische analyse
" geschreven door Jelle van Baardewijk, Govert Buijs en Ad Verbrugge.
    Dit boek is het eindexamenonderwerp filosofie voor het VWO van 2020 t/m 2023 en is gerelateerd
    aan het domein Ethiek.
 

III. Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage 
Het lezingenprogramma 2019 - 2020 kan op de onderstaande website worden geraadpleegd. De programma's van de afgelopen jaren kunt u op onderstaande website lezen.
Secretaris: mw. drs. J.A. Kok, Carnegielaan 62, 2517 KH Den Haag
Tel.: 06 - 186 77 885, e-mail: verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com
Voor meer informatie: www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl
Voor het programma 2019-2020 zie: http://www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl/programma-seizoen-oktober-2019-mei-2020/


IV.  Filosofie-Tijdschrift
In een aantal gevallen worden lezingen voor onze kring als artikel afgedrukt in dit tijdschrift dat vanaf juli 2017 wordt uitgegeven onder de nieuwe naam Filosofie-Tijdschrift. Ook wordt in een enkel geval een lezing gegeven tegen de achtergrond van een artikel dat in dit tweemaandelijks tijdschrift is gepubliceerd (vanaf 1 januari 2019: uitgeverij Gompel & Svacina, 2018 Antwerpen). 


V. Lezingen etc. in Eindhoven en omgeving

 

VI. Foto oorkonde: erevoorzitter WKE Harry Willemsen.
 
     Op vrijdag 8 november 2019 is oud-voorzitter en tevens erevoorzitter Harry Willemsen op 81-jarige
     leeftijd overleden. Van eind 1979 tot 1 november 2017 heeft hij de functie van voorzitter vervuld.
     Voor de tekst van de advertentie die die de Stichting WKE in het Eindhovens Dagblad van donderdag
     14 november j.l. heeft geplaatst: tekst ED
     Zie ook de necrologie bij gelegenheid van zijn overlijden in het Eindhovens Dagblad van dinsdag 12
     november j.l. opgetekend door journalist Geert van Elten (met enige kleine aanpassingen).