David Hume

 

Tekst "Beleidsplan Stichting WKE"


Bestuur Stg. WKE:
drs. J.B.P.C.M. Arts (Jan) - penningmeester
L.F. van Gerwen (Leo) - archief en p.r.
drs. P.IJ. de Wind (Peter) - voorzitter

erevoorzitter: drs. W.H.M. (Harry) Willemsen

 
Het bestuur van de Stg. WKE wordt terzijde gestaan door zijn Wetenschappelijke Adviesraad.
 
 
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR):
 
prof. dr. G.-J. (Gert-Jan) van der Heiden (Nijmegen)
prof. dr. P.M.F. (Palmyre) Oomen (Nijmegen/Eindhoven)
drs. R. (Renate) Schepen (Amsterdam)
dr. G.A.J. (Gerrit) Steunebrink (Nijmegen)
drs. P.IJ. (Peter) de Wind (Eindhoven)
 
 

Contactgegevens Stg. WKE:
KvK-nummer 55514057
Handelsregister KvK (RSIN): 8517.46.202


Voorzitter:
drs. P.IJ. de Wind
Tramstraat 46
5611 CR Eindhoven
040 - 296 0809
06 - 426 19 257.
p.wind49@upcmail.nl
 

Penningmeester:
drs.J.B.P.C.M. Arts
j.arts@on.nl


PR en archief:
L.F. van Gerwen
lvag@iae.nl


Secretariaat: Peter de Wind, Tramstraat 46, 5611 CR Eindhoven
 

Oprichtingsakte Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven
Klik hier voor meer informatie. Bij gelegenheid van de officiële oprichting van de stichtingsvorm is deze foto gemaakt.
Van links naar rechts: drs. Jos Liebens, drs. Harry Willemsen, notaris mr. A.S. Mertens-de Jong, drs. Peter de Wind. 

De statuten kunnen onder de volgende link worden geraadpleegd:
Oprichtingsakte Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven op 15 juni 2012.

De Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven heeft sinds 1 januari 2017 een ANBI-status.