David Hume

 

Tekst "Beleidsplan Stichting WKE"


Bestuur Stg. WKE:
drs. J.B.P.C.M. Arts (Jan) - penningmeester
L.F. van Gerwen (Leo) - archief en p.r.
drs. P.IJ. de Wind (Peter) - voorzitter

erevoorzitter: drs. W.H.M. (Harry) Willemsen

 
Het bestuur van de Stg. WKE wordt terzijde gestaan door zijn Wetenschappelijke Adviesraad.
 
 
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR):
 
prof. dr. R. (René) Foqué (Leuven)
prof. dr. G.-J. (Gert-Jan) van der Heiden (Nijmegen)
prof. dr. P.M.F. (Palmyre) Oomen (Nijmegen/Eindhoven)
dr. G.A.J. (Gerrit) Steunebrink (Nijmegen)
drs. P.IJ. (Peter) de Wind (Eindhoven)
 
 

Contactgegevens Stg. WKE:
KvK-nummer 55514057
Handelsregister KvK (RSIN): 8517.46.202


Voorzitter:
drs. P.IJ. de Wind
Tramstraat 46
5611 CR Eindhoven
040-2960809
06 - 426 19 257.
p.wind49@upcmail.nl


Penningmeester:
drs.J.B.P.C.M. Arts
Wolvendijk 149
5641 AR Eindhoven
06 - 148 88 506
j.arts@on.nl
 

PR en archief:
L.F. van Gerwen
06 - 291 81 590
lvag@iae.nl

 

Oprichtingsakte Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven
Klik hier voor meer informatie. Bij gelegenheid van de officiële oprichting van de stichtingsvorm is deze foto gemaakt.
Van links naar rechts: drs. Jos Liebens, drs. Harry Willemsen, notaris mr. A.S. Mertens-de Jong, drs. Peter de Wind. 

De statuten kunnen onder de volgende link worden geraadpleegd:

Oprichtingsakte Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven op 15 juni 2012.