31  oktober: Symposium bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan, met als thema

KWETSBAAR EN WEERBAAR

De definitieve tijdsindeling van het avondprogramma ziet er als volgt uit:  

17.00 - 17.30 uur
Inloop 

17.30 uur
Kort welkomstwoord door de voorzitter Peter de Wind 

17.35 - 18.25 uur
Lezing em. prof. dr. Palmyre Oomen (inclusief een aantal korte vragen na de lezing) 

18.25 - 19.15 uur
Lezing dr. Gerrit Steunebrink (incl. vragen) 

19.15 - 19.55 uur
Pauze (verzorging broodjes, thee, koffie, water, jus d’orange, enzovoorts) 

19.55 - 20.45 uur
Lezing prof. dr. Gert-Jan van der Heiden (incl. vragen) 

20.45 - 21.35 uur
Lezing Patricia Konings, Ma (incl. vragen) 

21.35 - 22.00 uur
Panel met de vier sprekers: ruimte voor vragen en discussie 

22.00 uur
Woord ter afsluiting door de voorzitter


Een korte vooruitblik op de vier inleidingen

A. Kwetsbaar en weerbaar: proeve van een metafysisch-filosofische benadering

em. prof. dr. Palmyre Oomen

Vraagstelling: Zijn relatiekenmerken als kwetsbaarheid en weerbaarheid te vatten en te verhelderen als kenmerkend voor íeder werkelijk zijnde, m.a.w. voor het zijnde-als-zijnde?
Ter verkenning van een mogelijk antwoord zal gekeken worden naar die specifieke tak van metafysica die het relationele op de voorgrond stelt: namelijk de "philosophy of organism" van A.N. Whitehead, waarin het 'werkelijk zijnde' genomen wordt in de breedste zin - van "God" tot "the most trivial puff of existence".
Deze strikt metafysische benadering zal worden aangevuld met een inzicht ontleend aan ménselijke zijnden en hun relaties dat door de  Duitse filosofisch-socioloog Hartmut Rosa wordt gekarakteriseerd als Unverfügbarkeit [Nl: onbeschikbaarheid, onbeheersbaarheid] (2018).
Langs meerdere invalshoeken verkennen we zo mogelijkheden om kwetsbaarheid en weerbaarheid metafysisch te doordenken, als kenmerkend voor het zijnde-als-zijnde.

B. Waarom zouden we kwetsbaar moeten zijn?

dr. Gerrit Steunebrink (Nijmegen)

In deze voordracht geef ik allereerst een verkenning van het begrip ‘kwetsbaarheid' aanduidend een wezenlijk moment van het menselijk bestaan. De kwetsbaarheid volgt uit de passiviteit die ons bestaan kenmerkt, namelijk aangedaan kunnen worden. Zonder dat kunnen we niet leven. Die passiviteit is verbonden met openheid en ontvankelijkheid voor de werkelijkheid om ons heen. Maar vaak moeten we ons daar ook tegen die werkelijkheid wapenen om overeind te blijven. Hoe liggen die relaties? Hoe komt die kwetsbaarheid ter sprake in onze relatie tot de natuur en vervolgens in die tot de medemens? In welke zin kun je de natuur zelf kwetsbaar noemen? Je kwetsbaar kunnen opstellen veronderstelt wezenlijk een vertrouwensrelatie van de mens tot de werkelijkheid om hem heen, de natuur en de medemens.

C. Getuigen van kwetsbaarheid als vorm van weerbaarheid

prof. dr. Gert-Jan van der Heiden

Het project Refugee Tales heeft inmiddels tot vier bundels heeft geleid. In dit project stellen romanschrijvers, zoals Ali Smith, hun pen ter beschikking aan vluchtelingen die in Gatwick wachten op de uitslag van hun asielaanvraag. Een aantal van deze verhalen wordt in deze voordracht als uitgangspunt genomen om na te denken over de vraag of en hoe het getuigen van kwetsbaarheid bijdraagt aan een vorm van weerbaarheid.

D. De vreugde van de vissen

Patricia Konings, MA (Antwerpen/Leuven)

'Waarlijk, wat hard en onbuigzaam is leidt ons naar de dood.
Zachtheid en soepelheid zijn vrienden van het leven.'
‘Zhuang Zi en Hui Zi wandelden over de brug van de Hao-rivier.
Zhuang Zi zei: ‘Die ellerlingen zwemmen daar zo vredig rond. Dat is de vreugde van die vissen.’
Deze en andere gelijkaardige uitspraken of verhalen lezen we in de Daodejing en het boek Zhuangzi, twee Chinese werken van voor onze jaartelling die toegeschreven worden aan respectievelijk Meester Lao (6e eeuw v.C.?) en Meester Zhuang (±369-286 v.C.), de stamvaders van het taoïsme.
Ook in het oude China werd nagedacht over waarden en de waarde van waarden. Niet alle toenmalige denkers deelden dezelfde visie. In deze lezing maken we aan de hand van enkele tekstfragmenten kennis met de taoïstische visie waarin kwetsbaarheid als waardevol beschouwd wordt.

Een pdf-versie van deze tekst kunt u hier downloaden.


Parkeren bij de Maria Magdalenakerk

De parkeerplaatsen bij de kerk zijn te bereiken via de Jan Duikerlaan en beslist niet via de Boschdijk. Beide blauwe vlakken op bijgaande foto zijn parkeerplaatsen.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info