Thema 02: 21 en 28 november 2023

DE DOMINANTIE VAN DE ANALYTISCHE FILOSOFIE: EEN INSTITUTIONELE VERKLARING

Dr. Ir. Krist Vaesen (Eindhoven)

In dit thema kijken we naar hoe de analytische filosofie, sinds de jaren 40 van de vorige eeuw, dominant werd in de Anglo-Amerikaanse wijsbegeerte. De standaard verklaring voor deze dominantie is dat analytisch filosofen andere benaderingen (bv. idealism, pragmatisme) argumentatief te lijf gingen, en hierin zeer succesvol waren. Ik zal laten zien dat deze standaard verklaring maar ten dele klopt. We zullen zien dat analytische filosofen zeer goed waren in het bemachtigen van belangrijke posities binnen het wetenschapsbedrijf, en hun bekomen macht gebruikten om andere benaderingen te marginaliseren. In de eerste lezing zullen we het hebben over de bijdrage die analytische filosofen leverden aan dit marginalisatie-proces in hun hoedanigheid als hoofdredacteuren van prominente filosofische tijdschriften; in de tweede doen we hetzelfde, maar focussen op hun bijdrage in hun hoedanigheid als onderzoeksfinancierders. Verder zullen we kijken naar hoe het wetenschapsbedrijf anders kan ingericht worden, zodat de macht van redacteurs en de invloed van wetenschapsfinanciering wordt ingeperkt. 

Literatuur
Vaesen Krist, Katzav Joel (2019) The National Science Foundation and philosophy of science’s withdrawal from social concerns.

Katzav Joel, Vaesen Krist (2017) On the emergence of American analytic philosophy.

Vaesen Krist, Katzav Joel (2017) How much would each researcher receive if competitive government research funding were distributed equally among researchers?

Katzav Joel, Vaesen Krist (2017) Pluralism and peer review in philosophy.

Personalia
Krist Vaesen (1976) is toegepast bio-ingenieur en filosoof. Hij is momenteel Universitair Hoofddocent in de filosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven, en is gespecialiseerd in de wetenschaps- en techniekfilosofie. Momenteel ligt zijn onderzoeksfocus op de meta-wetenschap, de geschiedenis van de analytische wijsbegeerte en de filosofie van de menselijke evolutie. Voor meer informatie, zie: https://kvaesen.ieis.tue.nl/

Een pdf-versie van deze tekst kunt u hier downloaden.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info