Onze missie

De stichting heeft als doel belangstelling op te wekken voor, dan wel kennis bij te
brengen op het terrein van het wijsgerig denken, op academisch niveau.
Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van
cursussen, lezingen en andere bijeenkomsten, met de mogelijkheid tot het voeren
van discussie. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor het bijwonen van de
bijeenkomsten van de stichting.
De stichting WKE ingeschreven onder KvK-nummer 55514057 en heeft sinds 1 januari 2017 de ANBI-status
. 
E-mailen
Bellen
Map
Info